U bent hier: Nieuws

Nieuws

Secular Dharma

Gepubliceerd op: 28-02-2016

Seculiere Dharma in Zen centrum Arnhem.

 

De komende twee jaar vindt er op de achtergrond van Zen Centrum Arnhem een ontwikkeling plaats vanuit een seculier gedachtegoed binnen het Zenboeddhisme. Er wordt aangesloten op een programma dat ontwikkeld is door Stephen Batchelor.

Het programma is opgebouwd uit vier studie retraites en twee langere meditatie retraites. Woensdag 17 februari zijn drieëntwintig deelnemers uit de gehele wereld voor het eerst bijeengekomen in het prachtige St. Cuthman’s, Zuid Engeland. De deelnemers komen uit Australië, Zuid-Afrika, Amerika en Europa.  Allen zijn meditatiebeoefenaars uit verschillende disciplines, met daarnaast een rol in de maatschappij die ingevuld wordt vanuit de persoonlijke boeddhistische achtergrond van een ieder. Het programma is gestart met de eerste studie retraite waarin het thema centraal stond van module één: Comprehending Dukkha. Dat wil zeggen het Lijden Begrijpen vanuit de oorspronkelijke visie en context van de historische Boeddha.

Dankzij de wetenschap kan namelijk in deze moderne tijd met grote zekerheid worden vastgesteld dat Boeddha heeft geleefd, in welke historische context zijn leven zich afspeelde, welke ontmoetingen hij had en welke woorden en gedragingen hij daarbij hanteerde. Vooral de laatste twee zijn belangrijk gebleken in de ontwikkeling van zijn inzichten en visie op wat het betekent om een mens te zijn in alle tijden.

De vorm van deze bijeenkomst zou je kunnen benoemen als ‘mindful’ studeren. Interactieve theoretische onderzoeken doen vanuit een mindvolle houding. Elke bijeenkomst startte met meditatie waarna aandachtig luisteren en spreken op de voorgrond stond, en waardoor de kwaliteit van deze bijeenkomst zeer hoog was.

De inzichten die zijn opgedaan in deze eerste intensieve vijfdaagse bijeenkomst, met dit hoge aandachtsniveau, werden meteen toegepast in verschillende meditatieoefeningen, waarna ervaringen werden gedeeld.

Hoofddocenten in dit programma Secular Dharma zijn Stephen Batchelor uit Frankrijk, Letizia Baglioni uit Italie, Jenny Wilks uit Engeland en Martine Batchelor uit Frankrijk. Allen zijn meditatiebeoefenaars en zeer bekend met de Dharma.

Gastdocent deze keer was Guy Claxton.

Als basis voor de komende twee jaar wordt gewerkt met het nieuwe boek van Stephan Batchelor: After Buddhism, rethinking the dharma for a secular age.

Voor Zen Centrum Arnhem, en haar sangha, betekent dit geen grote verandering. Inhoudelijk zullen we aandacht hebben voor seculiere dharma in de teisho’s van de zenlessen in de doorgaande groepen  Concreet veranderd er niets aan de opzet van de lessen. We zullen alleen ons ‘Seculiere Dharma- Oog’ verder ontwikkelen. En wat dat betekent zal de toekomst uitwijzen.

Voor de Lotus groep, dat zijn de mensen die opgeleid worden tot meditatiebegeleiders, betekent het een integratie van het seculiere gedachtegoed in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zal het gedachtegoed voelbaar zijn in de organisatievorm van Zen centrum Arnhem. Dat houdt in dat we zen blijven aanbieden zonder doctrine, zoals altijd al het geval was. En dat we vanuit onze innerlijke houding van No-Self met behoud van onze persoonlijke autonomie onze rollen en beoefening uitvoeren. Dit kan je zien als een constante oefening. De rol van de leraar blijft intact en daarvoor gelden dezelfde aandachtspunten.

Tot slot om helderheid over leraren te bewaken; Michel Oltheten, van de Zen Heart Sangha uit Den Haag, blijft de zenleraar van Ingrid die zij elke maand bezoekt. Hij is betrokken op haar algehele en persoonlijke ontwikkeling. Daarmee blijft de dharmalijn gehandhaafd waaraan de sangha zich verbind.  

Stephen Batchelor zal als mentor van Ingrid een rol vervullen in haar persoonlijke ontwikkeling in seculiere dharma en op aanvraag ook de Lotusgroep bijstaan met vragen over dit gedachtegoed.

Met hartegroet.